Værdigrundlag

Sydmors Skole og Børnehus er et lære- og værested, hvor forskellighed anses som en styrke. Fællesskabet er udgangspunktet for det enkelte barns alsidige udvikling.

På Sydmors Skole og Børnehus baserer hverdagen sig på samarbejde og respekt mellem børn, forældre og professionelle. Tillid, tryghed, trivsel, nysgerrighed og glæde skaber de bedste forudsætninger for livslang læring.

Vi vil med engagement, inspiration og et højt fagligt niveau bidrage til børnenes faglige og personlige kundskaber, så de har mulighed for at agere i en verden i forandring.

På Sydmors Skole og Børnehus vægtes læring, udvikling, bevægelse og leg i fællesskab.

“Tillid, tryghed, trivsel, nysgerrighed og glæde”