Værdigrundlag i Børnehuset

Værdigrundlaget på dagtilbudsområdet tager afsæt i dagtilbudslovens mål – og formålsbestemmelser og sætter særligt fokus på:

 

  • At alle børn skal inkluderes og være aktive deltagere i det sociale fællesskab
  • At læring og kompetenceudvikling skal give barnet livsmod og glæde
  • At børnemiljøet skal understøttes og vurderes i børneperspektiv
  • At tryghed, omsorg, og trivsel er en forudsætning i barnets evne til at mestre livet
  • At tværfaglig tænkning er forudsætningen for helhed, mening og sammenhæng
  • At trygge overgange i barnets liv fra en institution til en anden sikres gennem et tæt forælder – og tværfagligt samarbejde.

 

Værdigrundlaget er også en del af kommunens sammenhængende Børnepolitik, og medvirker derfor til at skabe, en sammenhængende indsats for et godt børneliv.

Personale


I Børnehuset er vi en en stor trup af dygtigt og kompetent personale.

Mød dem