Understøttende undervisning

Med indførelsen af den nye folkeskolereform i 2014, introduceredes et nyt ’fag’ som kaldtes understøttende undervisning (herefter UU). Faget skal egentlig ikke ses som et fag, men nærmere som en form for supplering til den kendte undervisning, derfor findes der heller ikke faghæfter og nationale målsætninger for UU. Måske er det derfor, at der rundt omkring er lidt forvirring omkring og kritik af begrebet. Sammenholdt med usikkerheden, kommer børnenes fortælling i spil, og det kan sagtens forvirre endnu mere, da der er stor forskellighed i de aktiviteter, der udføres i timerne. Derfor følger herunder vores tolkning af UU og en kort beskrivelse af, hvordan vi bruger timerne.

På Sydmors Skole og Børnehus er vi meget glade for UU-timerne. Vores udgangspunkt er, at alle lektioner på skolen skal hjælpe med at dygtiggøre børnene.

I det perspektiv giver UU-timerne os en del muligheder. Vi bruger bl.a. timerne til følgende:

  • Opfylde de faglige mål for de øvrige fag
  • Faglig fordybelse
  • De timeløse fag (Færdselslære, Sundheds-og seksualundervisning og familiekundskab, Uddannelse og job)
  • Pusterum og frokost
  • Bevægelse
  • Praksisnær undervisning
  • Samarbejde med eksterne aktører
  • Trivsel

Derfor ser vi timerne som en kæmpe gevinst for skolen, og vi arbejder konstant på at optimere vores brug af dem, så eleverne oplever bedre læring, bedre trivsel og mere variation i skoledagen.

Læseplan på SSP


Læs mere