Studerende i SFO'en

Vi er en DGI certificeret SFO, hvor vi inddrager idræt, leg og bevægelse i dagligdagen. Vi til- stræber at tilbyde en varieret udbud af forskelligartede aktiviteter.

Med udgangspunkt i barnets indre glæde og motivation ved at bevæge sig, bruger vi leg, idræt og bevægelse til at skabe udvikling af fællesskaber, sociale kompetencer, øget kropsbevidsthed og trivsel.

Vi er forskellige og har forskellige forudsætninger. Vi vil arbejde for at SFOen er et sted, hvor alle får mulighed for at opleve forskellige læringsformer. Vi gør brug af ude- og indemiljøet og hinandens forskelligheder. Derigennem håber vi at alle børn får lyst til livslang glæde ved bevægelse.

På SFO møderne udarbejder vi i fællesskab løbende handleplaner for det pædagogiske arbejde. Vi har fokus på forskellige temaer inden for idræt, leg og bevægelse. Der evalueres løbende.

Skolen er en LP skole. I SFOen anvender vi LP modellen på SFO møderne.

Praktikbeskrivelse & uddannelsesplan for 1. praktikPraktikbeskrivelse & uddannelsesplan for 2. & 4. praktikPraktikbeskrivelse & uddannelsesplan for 3. praktik
“Tryghed, forudsigelighed, ro og tid til omsorg”