Skolebestyrelsen

Valgmøde til skolebestyrelsen afholdes i april. Ordinære medlemmer vælges for fire år, og medarbejderepræsentanter for et år. Der afholdes forskudte valg.

Forældrebestyrelsen afholder 6-8 møder årligt, der lægges mødeplan ved første møde efter valget.

Skolelederen og viceskolelederen deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Anders Østergaard

Formand

61 12 87 76
andersvils@gmail.com

Trine Lind Bull

Næstformand

25 47 27 21
lindbull@gmail.com

Regitze Møller Poulsen

Forældrerepræsentant

rmp@live.dk

Michael Tang Mouritsen

Forældrerepræsentant

30 61 59 51
michaeltangmouritsen@gmail.com

Catrine Lynggaard Breinholt

Forældrerepræsentant

catrine42@hotmail.com

Lise Svalgaard Kortegaard

Forældrerepræsentant

24 84 93 34
Jlmkortegaard@gmail.com

Charlotte Møller Bysted

Forældrerepræsentant

30302738
chabys@kpk-vinduer.dk

Tenna Bilstrup

Ledelsesrepræsentant

99 70 62 32
tenna.bilstrup@morsoe.dk

Søren Østergaard

Ledelsesrepræsentant

99 70 62 34
sos@morsoe.dk

Kirsten Have Jørgensen

Medarbejderrepræsentant

51 88 62 54
kirsten.have.joergensen@skolekom.dk

Lis Gjørret Nørgaard

Medarbejderrepræsentant

lisx0917@morsskole.dk

Referater

Personale


Se en oversigt over vores mange dygtige medarbejdere

Læs mere