Samarbejdet med forældre

Samarbejdet med forældre

Vi ønsker et tæt samarbejde med jer forældre, til glæde og gavn for jeres barn. For at skabe størst mulig helhed i barnets hverdag, er det en forudsætning, at samarbejdet mellem forældre og personalet er åbent og tillidsfuldt, for herigennem at kunne drage nytte af hinandens kendskab, viden og erfaring.

 

Forældre skal have mulighed for:

 • At føle sig trygge ved at aflevere sit barn
 • At vide at barnet er i “gode hænder”
 • At få information der vedrører barnets hverdag.
 • At børn og forældre oplever helhed i barnets hverdag.

 

Vi arbejder med dette bl.a. ved at:

 • Vi lytter til det I siger.
 • Vi dokumenterer og informerer bl.a. via nyhedsbreve, intranettet, billedcollager og på tavlen ved indgangen
 • Vi fortæller de gode historier om jeres barn.
 • Vi kontakter jer, hvis der opstår problemer.
 • Via kurser udvikler vi vores professionelle pædagogiske praksis.
 • Vi evaluerer praksis på personalemøder og i teams.

Barnet skal forholde sig til to miljøer -hjemmet og Daginstitutionen. Derfor er det vigtigt at de to miljøer er forenelige og at barnet føler tryghed begge steder. Det er betydningsfuldt at vi arbejder positivt sammen og at vores samarbejde er åbent og bygger på gensidig tillid. Samarbejdet opnås gennem daglig kontakt, når vi udveksler oplevelser omkring børnene og løser de problemer der opstår hen ad vejen. At have et tæt samarbejde med jer forældre er derfor noget vi i Børnehuset vægter højt, da vi mener at samarbejdet er en nødvendighed, for at barnet trives og udvikles optimalt. Vi anvender nedenstående model til at illustrere dette.

 

Sommerfuglemodel:

Klik her, og se modellen

Via Lars Denciks sommerfuglemodel belyses samarbejdets vigtighed. Ud fra denne model tydeliggøres det, at barnet bliver påvirket af personerne i dets omgivelser, uanset om det er i Daginstitutionen eller i hjemmet. Vi ser det derfor som en vigtighed, at samarbejdet mellem hjem og daginstitution er gensidig, da barnets trivsel i hjemmet, påvirker barnets adfærd i daginstitutionen og omvendt. Et eksempel på dette kunne fx. være: Hvis et barn har haft en dårlig dag i daginstitutionen, været ked af det, slået sig mv. vil det typisk kunne mærkes på barnet, når dét kommer hjem. Dette kan personalet i Børnehuset gøre forældrene opmærksomme på ved afhentning, så der også kan tages hånd om barnet derhjemme.

Forventninger til forældre:

 • Hold jer orienteret om hvad der sker i Børnehuset. Dette kan i gøre ved at holde øje med informationstavlen ved indgangen. Læse vores nyhedsbreve og se aktivitetskalender på Sydmors Skole og Børnehus hjemmesiden eller på tavlen med fælles informationer.
 • Det er jeres ansvar, at børnene har skiftetøj med navn i deres garderober. Ligeledes er det en god ide sammen med børnene at hjælpe dem med, at der er ryddet op på deres rum inden i går hjem.
 • Når jeres børn hentes, skal de rydde op på de ting, som de har leget med, det skal der være tid til.
 • Det er vigtigt at jeres børn kun medbringer legetøj om fredagen, hvor vi har legetøjsdag.
 • Af hensyn til planlægning af personalets ferie og afspadsering i ferier, er det meget vigtigt, at i overholder tilmeldingsfristerne og de tider i melder ud. Husk også at ringe afbud, hvis jeres barn ikke kommer på trods af tilmelding.
 • Hvis jeres barn får lus, er det vigtigt at i hurtigst muligt orientere personalet om dette. Jeres børn skal være i behandling før de igen må komme her, dette for at undgå at andre også får lus.
 • Hvis et barn ikke kan følge den daglige rutine, virker sløjd og utilpas, vil vi kontakte jer, så i kan hente jeres barn.
 • Vi giver ikke børn medicin, kun hvis det er kroniske sygdomme, vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger
 • Husk at sige farvel til personalet inden I forlader Børnehuset hver dag.
 • Husk at informere os om ting, der kan være relevant for jeres barns trivsel.

Kost og måltidspolitik


Børnene får god og sund kost i børnehaven, så de derved får nogle sunde kostvaner

Læs mere