Procedurer ved forældremøder

Form

  1. Der er kaffe på møder.
  2. Klassekassen administreres af forældrerådet. Lærerne tager imod pengene, så forældrene ikke ved, hvem der betaler. (se evt. standardbrev)
  3. Man taler på et forældrerådsmøde om, hvilke ting man giver til af klassekassen. Skolen fremkommer med standardmodel.
  4. Penge holdes helt ude af forældremøder.
  5. Ved skole- hjem samtaler meddeler man forældre, der ikke har meldt afbud og ikke er mødt op, at de var savnet, og at der forventes deltagelse/afbud. Alternativt kan der skrives en personlig besked på forældreintra. ”Vi savnede jer til forældremødet…” Ved gentagne udeblivelser orienteres ledelsen.
  6. Referater: Som minimum informerer man om beslutninger, der er taget på mødet. Der er metodefrihed mht. referent og form.

 

OBS! Klasselærerne indkalder altid til det første forældrerådsmøde, hvor der laves et årshjul.

Forslag til indhold

Sociale medier

Sundhedsplejerske

Læsning

Den usynlig klassekammerat

Modvindskompetencer

Opdragelse

SSP

Motivation af børn

Fremlæggelser

Mobning

Reflekterende team- arbejdsmøde

Forældrefiduser

Forældre som elev

Sorg

Mobiltelefoner

Udvidet fødselsdagssnak

Forældreråd kan bruges til at beslutte emne

Lejrskole

Understøttende undervisning (forældrebank)

Lektier


Vi giver intelligente lektier for, som understøtter elevens læring på en måde, vi ellers ikke ville have opnået

Læs mere