Praktiske oplysninger

Morgen SFO:

Mandag til fredag 6.15-7.35

 

Eftermiddags SFO:

Mandag til torsdag 13.45-17 fredag 13.45-16

 

Kontakt os:

Hvis barnet skal hentes af andre, ved sygdom eller barnet har fri. Vi har tilsynspligt, mens børnene er i SFO, men ikke pligt til at opsøge, hvorfor børnene ikke er mødt op. Alligevel lægges der vægt på at vide, hvor børnene er. Derfor er det vigtig, at I giver besked ved ændringer.

SFO: 99706237

SFO leder: Berit Brusgaard Madsen

 

Dagsrytme:

Kl. 6.15: Åbning i SFO. Vi tilstræber en stille og rolig morgenstund, hvor der tilbydes morgenmad for 50 Kr. i måneden. Børnene kan lege, læse historie, spille spil.

Kl. 7.30: Vi gør klar til skolestart kl. 7.45.

Kl. 13.45: Når barnet kommer i SFO tager det sin “brik” og hænger det op på tavlen i gangen ved SFOen. Børnene kan vælge mellem flere aktiviteter eller lege i ”Basen.” Når barnet skal hjem afleveres brikken til en voksen, så der bliver sagt farvel.

  1. 16: De forskellige aktiviteter stopper, der ryddes op i fællesskab.

Kl. 16.15: Børnene samles omkring basen – leg – spil, høre historie o.l.

Kl. 17.00: Lukker SFO – KL. 16.00 om fredagen.

 

Naturdag:

Den sidste onsdag i hver måned tager hele SFOen i Smedebjerge. Vi er først tilbage kl. 16.15 og børnene kan derfor først sendes med bus efter 16.15.

 

Aflevering og afhentning af børn:

Det er vigtigt at børn, forældre eller dem der afleverer/henter barnet, kontakter en ansat. Når barnet hentes, skal barnet selv aflevere sin ”Brik” (nøglering med barnets billede), så vi får sagt ordentlig farvel til hinanden.

 

Morgenmad:

Der er mulighed for morgenmad for 50 kr. i måneden. Morgenmaden er fra 6.15-7.15.

 

Eftermiddagsmad:

Det anbefales at sende en sund madpakke med. Madpakker opbevares i køleskabet i forgangen. Vi opfordrer børnene til at spise. Hvis børnene er sultne, når de kommer hjem, så giv os besked, så vil vi minde dem om, at de har en madpakke.

 

Bus:

Vi sender børnene til bussen, hvis der er en aftale med hjemmet. I starten følger vi børnene derned, indtil de er trygge ved situationen.

 

Fritidsaktiviteter:

Vi sender børnene afsted til diverse fritidsaktiviteter, efter aftale.

 

Skoleferier:

Ved skoleferier er der åbnet i SFOen. I skal dog altid give besked om I vil benytte jer af ordningen og i hvilket tidsrum. I sommerferien, i ugerne 27,28,29 og 30 er der mulighed for ferie SFO i et af SFOerne i kommunen. Når alle forældre har afleveret sommerferiesedler i marts måned, tages der beslutning om hvilken SFO, der varetager pasningen i ovenstående uger. Der er altid lukket fredag efter Kristi himmelfartsdag.

 

Forældremøder/Forældresamtaler:

I får ved indmeldelse meddelt hvem I har som kontaktpædagog. Pædagogen er tilknyttet klassen fra tidlig SFO til 2. kl. Det betyder, at pædagogen er med i skoledelen nogle timer i barnets klasse og vil også være en del af SFOen om morgenen/eftermiddagen.

Kontaktpædagogen og SFO leder er med til efterårets forældremøde. Sammen med klasselæreren er kontaktpædagogen med til efterårets forældresamtaler.

Der er altid mulighed for at kontakte kontaktpædagogen eller SFO lederen, hvis der er brug for en snak.

“Tryghed, forudsigelighed, ro og tid til omsorg”