Ordensregler

Alle børn møder op til tiden og er undervisningsparate. Det vil sige, at de er: raske, udhvilede, mætte samt har styr på tasker og evt. hjemmearbejde. Dette er et forældreansvar.

 1. Vi er gode mod andre
 2. Vi hører efter, hvad de voksne siger
 3. Vi hjælper hinanden
 4. Vi taler pænt til – og om hinanden
 5. Vi behandler skolens, andres og egne ting ordentligt
 6. Vi forlader ikke skolen uden aftale med en voksen
 7. Vi er ude i det store ”pusterum”, medmindre andet er aftalt med en voksen
 8. Vi viser hensyn, hvor vi færdes
 9. Vi rydder op efter os selv
 10. Vi kan både sige undskyld og pyt

På Sydmors Skole og Børnehus må du:

 1. Medbringe mobil, men kun benytte den efter aftale med en voksen
 2. Slås i sne, men kun på anviste områder
 3. Benytte multibanen, når det er din klasses tur eller i fritiden efter behov
 4. Medbringe rulleskøjter, løbehjul m.m. på eget ansvar. Husk sikkerhedsudstyr efter behov (dogaltid hjelm)
 5. Medbringe cykel, men ikke benytte den i ”pusterummet”
 6. Færdes inde i indesko eller strømper

Alle klasser opstiller synlige klasseregler.

Brud med ovenstående regler kan i yderste konsekvens medføre hjemsendelse eller bortvisning fra skolen.

Skole-hjem samarbejde


Vi bygger skole-hjemsamarbejdet på fællesskab og tillid.

Læs mere