LP-modellen

Lp-modellen – et 3-årigt udviklingsprojekt i kommunale dagtilbud.

I Morsø Kommune arbejder vi bevidst på at skabe et miljø, der giver de bedste betingelser for barnets sociale, følelsesmæssige og intellektuelle udvikling. Derfor har vi valgt at arbejde med LP-modellen.

Projektperioden er fra 2012 til 2015.

 

HVAD ER LP-MODELLEN?

LP står for læringsmiljø og pædagogisk analyse. Modellen er udviklet i Norge af professor Thomas Nordahl. Forskning viser, at børns trivsel, læring og adfærd hænger sammen med en rækkeforhold i og omkring de situationer, som børn møder i deres hverdagsliv i dagtilbud. Modellen bygger på en forståelse af miljøets betydning for børns læring og for deres sociale og personlige udvikling. Ved systematisk at medtænke og ændre på omgivelserne som rammer, organisering, relationer m.m. kan vi medvirke til at ændre børnenes adfærd, læring og udvikling i positiv retning.

Kort fortalt betyder det for dit barn og dit barns daginstitution, at det pædagogiske personale ved udfordringer i hverdagen anvender LP-modellen til at få en klar forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder udfordringerne i dagtilbuddet.

Det er hensigten at LP-modellen yderligere kan være med til at udvikle og kvalificere den pædagogiske praksis.

LP-modellen komplementerer fint den anerkendende og relations- og ressourceorienterede tilgang fra ICDP programmet, som der allerede arbejdes med i dagtilbuddene.

ICDP Metoden


en relationspædagogik. Vi uddanner os og arbejder med ICDP metoden i vores Daginstitution.

Læs mere