LP-modellen i skolen

Hvad er LP-modellen?

LP-modellen har til formål at skabe bedre betingelse for eleverne i skolen socialt og læringsmæssigt.

LP-modellen er ikke en bestemt pædagogisk metode eller arbejdsmåde, som det pædagogiske personale skal bruge direkte i undervisningen. Det er en analysemodel, som personalet bruger, når de står over for de udfordringer, som findes i skole eller sfo-hverdagen – det kan være uro i klassen, elever, der ikke trives, elever og voksne, som har dårlige relationer, mangel på motivation, og meget andet.

Det pædagogiske personale arbejder med analysemodellen i grupper, hvor de tager udgangspunkt i de udfordringer, som de oplever i deres egen praktiske skolehverdag. Hensigten med arbejdet er, at lærerne/pædagogerne får en større forståelse for, hvad det er for ting, som kan udløse, påvirke og opretholde elevernes adfærds- eller læringsproblemer. Herefter kan de så udvikle og igangsætte tiltag og strategier, som kan hjælpe til at elevernes vanskeligheder eller udfordringer bliver mindre, samt følge op på om de ny iværksatte tiltag reducerer de uønskede opretholdende faktorer.

Vil du vide mere om LP-modellen, kan du gå ind på www.lp-modellen.dk, eller du kan henvende dig på skolen.

Understøttende undervisning


Faget skal egentlig ikke ses som et fag, men nærmere som en form for supplering til den kendte undervisning.

Læs mere