Lokaler, hjemmeside og forældreintra

For brug af skolernes lokaler, hjemmeside og forældreintra gælder følgende:

  • Skolernes lokaler kan udlånes til foreninger. Nærmere information og booking sker på EG On (Se Morsø Kommunes hjemmeside). Skolen har altid fortrinsret til anvendelse af lokalerne.
  • Skolernes hjemmeside og forældreintra er til brug for skolerne og forvaltningen. Der kan opslås nyheder / informationer fra foreninger og kulturinstitutioner, når aktiviteterne har relation til skolen.
  • På alle skoler er der en opslagstavle. Opslag, der ønskes ophængt, afleveres på skolens kontor til godkendelse.
  • Flyers eller andet, der ønskes omdelt i garderober, skal godkendes af skolen inden omdeling.

Adgang til forældreintra

Skolen giver adgang til Skoleintra til forældremyndighedsindehavere, som barnet bor hos.

I en række situationer kan andre også få adgang til Skoleintra, men det kan kræve, at de selv henvender sig til skolen:

  • Faderen til et barn, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver
  • Den af forældrene, som barnet ikke bor hos, men som har del i forældremyndigheden
  • Personer, der har et barn i familiepleje, godkendt af kommunen
  • Stedforældre til en elev, forudsat at indehaverne / indehaveren af forældremyndigheden giver sin tilslutning
  • Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning.

Ordensregler


Læs mere