Lektier

Der kan forekomme lektier på SSB. Vi ønsker at give alle elever de bedste forudsætninger for at opnå en stejl udviklingskurve. Vi giver ”intelligente” lektier for, som understøtter elevens læring på en måde, vi ellers ikke ville have opnået.

Vi ser forældre som en ressource i elevens liv og udvikling. Lektier kan være et led i vores indbyrdes skole- hjem samarbejde. Vi forventer, at forældre udviser interesse for elevens arbejde her på skolen og bakker op om arbejdet hjemme.

”Dag til dag lektier” klares som udgangspunkt her på skolen.

Lektier/hjemmearbejde kan være i alle fag, dog er der for alle elever læsetræning 5 gange ugentlig. (voksen læser for barn, barn og voksen læser sammen, barn læser for voksen)

Afleveringsopgaver kan være i form af: skriveopgaver i dansk, matematik afleveringer etc.

Lektier kan desuden komme med hjem, hvis eleven ikke udnytter tiden i timen.

På Sydmors Skole og Børnehus har vi fokus på læring. Når eleverne kommer fra skole, vil vi derfor bede alle forældre spørge: ”Hvad er det vigtigste du har lært i skolen i dag”? Og ”Hvordan kan du bruge det i dit videre liv”?

Læseplan på SSB


Læs mere