Lejrskole

Vi vil med en lejrtur sikre, at eleverne i deres skoletid får en social- og fællesskabsfremmende tur, som de kan have glæde af i deres videre skoleforløb.

På den sociale side betragter vi en lejrskole som en oplagt mulighed for at styrke de indbyrdes relationer på årgangen – både eleverne imellem samt voksne-elever indbyrdes.

På den faglige side ønsker vi, at lejrskolen skal bidrage til tid og fordybelse i et emne, som der kan arbejdes med inden og/eller efter selve lejrskolen.

Formål med lejrturen formidles til forældregruppen.

Lejrskole åbner op for, at klassen kan opsøge og opleve steder, som ikke ligger i umiddelbar nærhed af Sydmors Skole og Børnehus.

Det er vores mål, at alle elever oplever stolthed over at gennemføre en lejrskole, er dette ikke muligt med pædagogiske tiltag og kærlig omsorg, kontaktes forældrene. Elever kan ikke fritages for lejrskole, uden ledelsens viden herom.

Der bades aldrig i fjord eller hav på en lejrskole uden gældende regler er overholdt.

Eleverne medbringer sygesikringsbevis.

Lejrskole primo 3. kl og primo 6. kl:


Lejrskole skal have vægt og fylde i årsplanen. Der skrives formål både fagligt og socialt, som tilgår forældrekredsen.

Budget: Der opkræves 75 kr. pr. påbegyndt døgn pr. barn. Derudover lommepenge. Skolen afsætter midler i budgettet til afviklingen af lejrskoler.

Der laves et regnskab over indtægter og udgifter. Regnskabet tilgår kontoret. Skolens penge benyttes ikke til kager, slik etc.

3. klasse


2 overnatninger. Lejrturen sker i samarbejde med SFO. Det er op til SFO -og skoleteamet i fællesskab at arrangere turen indenfor de budgetterede rammer og målsætninger. Hvis der indgår forældretransport, er det vigtigt, at alle sikkerhedsregler overholdes mht. forældretilladelse og koordinering af selepuder etc.

Forslag: Mors, Thy, Salling.

Idebobler: Nationalpark Thy, natur, kultur, historie, billedkunst, bevægelse, mad etc.

6. klasse


3 overnatninger. Det er op til årgangsteamet i fællesskab at arrangere turen indenfor de budgetterede rammer og målsætninger. Hvis der indgår forældretransport, er det vigtigt, at alle sikkerhedsregler overholdes

Forslag: Århus, Sønderjylland, Odense, Silkeborg, Ribe, Øer, Arlas madlejr.

Idebobler: Herfra min verden går, natur, politik, samfundsfag, kultur, religion, arkitektur, mad etc.

Oversigt over arrangementer


  1. årgang: SFO inviterer til Pyjamasfest + udflugter
  2. årgang: SFO inviterer til overnatning + udflugter
  3. årgang: Udflugter
  4. årgang: Lejrskole SFO/skole + udflugter
  5. årgang: Overnatning Skarregård + udflugter
  6. årgang: Lejrskole + udflugter

Herudover kan der planlægges efter iderigdom/behov.

Vedr. madordning:

Ved lejrture og ekskursioner medbringes madpakke fra madordningen på førstedagen til de børn, der er med i denne. De efterfølgende dage dækkes på normalvis med diæter. Der opkræves 75kr. pr. påbegyndt døgn fra alle.