Læseplan for SSP

0. - 1- klasseKlassefællesskab


I 0. og 1. klasse har klasseteamet fokus på klassefællesskabet. I første omgang er der fokus på at blive en klasse og dernæst at være en klasse. Der dannes et klasseråd.

 

Eleverne skal lære at give plads til hinanden og udtrykke egne meninger samt respektere andres. Der skal være fokus på forskellighed, ligesom der skal skabes en særlig ”klasseånd”.

 

Forældrene er vigtige medspillere i disse første år, og derfor tilskyndes der til, at forældre laver fælles aftaler blandt andet i forhold til fødselsdage mm. SSP har udviklet et arbejdspapir til indgåelse af forældreaftaler – den kan rekvireres ved SSP-kontaktlæreren på skolen eller ved henvendelse til SSP-koordinator.

SSP-koordinatorerne står desuden også til rådighed – til råd og vejledning og som gæsteunderviser, hvis der er særlige udfordringer i klassen omkring trivsel, som klasseteamet har svært ved at løse på egen hånd.

2. - 3. klasseVenskab


Klasseteamet har fortsat fokus på klassetrivsel. Herunder omgangstone, samværsregler og drilleri. Eleverne skal lære, hvornår er man en god kammerat og hvornår er man det ikke. Desuden er der fokus på, at alle trives i klassen og er gode ved hinanden. De skal lære at løse konflikter, og der er fokus på at få alle med.

 

Også her er forældrene væsentlige medspillere, og det kan give god mening allerede i de tidlige år at klæde forældrene på i forhold til de sociale medier, da mange elever allerede i 2.- 3. klasse har mobiltelefon mm.

Som et forbyggende element står SSP-koordinatorer til rådighed i forhold til at tale sociale medier med forældrene. SSP-koordinatorerne står desuden også til rådighed – til råd og vejledning og som gæsteunderviser, hvis der er særlige udfordringer i klassen omkring trivsel, som klasseteamet har svært ved at løse på egen hånd.

Motto

I klassen taler vi sammen.

I klassen hjælper vi hinanden.

I klassen taler vi pænt til og om hinanden.

I klassen er vi gode ved hinanden

4. klasseVenskaber og sociale  medier


Lærerteamet har fokus på klassens trivsel og omgangstone. Eleverne skal lærer forskellen mellem kammeratskab, venskab og bekendtskab, og de skal gøres i stand til at agere hensigtsmæssigt i samværet med andre.

De skal lære at respektere hinanden og passe godt på hinandens ting.

Mobning i klassen og på de sociale medier er i fokus.

SSP-konsulenter tilbyder elever og forældre oplæg i adfærd og på sociale medier. Der sættes fokus på børnene som digitale indfødte og forældrene får gode råd og vejledning til, hvordan de kan guide og vejlede deres børn i at agere hensigtsmæssigt på nette. Der er også fokus på emner som mobning, billeddeling mm.

Det kan give mening evt. at have samtale med pigegruppen omkring begyndende pubertet og menstruation – evt. fokus på flertalsmisforståelser.

6. klasseAt sætte grænser og flertalsmisforståelser. ”Alle de andre gør det”- det tror vi i hvert fald


Klasseteamet har fortsat fokus på klassetrivsel. Herunder omgangstone, samværsregler og drilleri. Eleverne skal lære, hvornår er man en god kammerat og hvornår er man det ikke. Desuden er der fokus på, at alle trives i klassen og er gode ved hinanden. De skal lære at løse konflikter, og der er fokus på at få alle med.

 

Også her er forældrene væsentlige medspillere, og det kan give god mening allerede i de tidlige år at klæde forældrene på i forhold til de sociale medier, da mange elever allerede i 2.- 3. klasse har mobiltelefon mm.

Som et forbyggende element står SSP-koordinatorer til rådighed i forhold til at tale sociale medier med forældrene. SSP-koordinatorerne står desuden også til rådighed – til råd og vejledning og som gæsteunderviser, hvis der er særlige udfordringer i klassen omkring trivsel, som klasseteamet har svært ved at løse på egen hånd.

Motto

Vi vælger det gode kammeratskab.

Hvad er dit og hvad er mit?

Vi respekterer hinanden og vores forskelligheder.

SSP-kontaktlærerFormålet med SSP-læreren er, at


 • skabe øget fokus på børn, der ikke trives og at forebygge negativ adfærd.
 • skabe øget fokus på forældresamarbejdet i klasserne.
 • SSP-læreren er ressourceperson på skolerne i forbindelse med forebyggelse af risikoadfærd og dårlig trivsel. Dette i forhold til såvel kolleger og skolens ledelse samt børn og deres forældre.
 • være skolens bindeled til det øvrige tværfaglige SSP-netværk i Morsø kommune.

Kontakt SSP-koordinator


Joan Kirkebak
Mail: jki@morsoe.dk
Telefon: 99 70 62 88

Morsø Ungdomsskole
Mail: ung@morsoe.dk
Telefon: 99 70 62 80

Skolens SSP-kontaktlærer: Kirsten Jørgensen

SSP-kontaktlærerens arbejdsopgaver kan i samarbejde med AKT-læreren være:


 • At opfange signaler og bekymringer fra kolleger på skolen, blandt elever og forældre og viderebringe disse til SSP-koordinator og andre relevante fagpersoner.
 • At deltage i planlagte SSP-møder og ad-hoc møder
 • I samarbejde med SSP-koordinator at holde sig ajour med tendenser, materialer mv omkring områder som sociale medier, kriminalitet og dårlig trivsel, samt vejlede og videreformidle dette til skolens ledelse og øvrige medarbejdere
 • SSP-læreren samarbejder med klasseteamet omkring forebyggende indsats og undervisning. Der tages her udgangspunkt i skolens læseplan.
 • At være ressourceperson på temadage og ved emneuger.
 • At deltage i kurser og/eller temadage i SSP regi
 • At tage samtaler med ”truede” elever. (Disse forbyggende samtaler kan evt. foregå i samarbejde med en lærer fra klasseteamet omkring eleven, AKT-vejleder eller SSP-koordinator og ledelsesrepræsentanten.)
  • Der er under mistanke for at være involveret i kriminalitet.
  • Der har det svært i hjemmet.
  • Der har mange konflikter i skolen, på de sociale medier eller fritiden mm.

Hvad betyder det?


En oversigt med forklaring på de mange forkostelser

Læs mere