Kompetencehjuleti Børnehuset

Indledning

Vi har i Morsø Kommune besluttet at implementere Kompetencehjulet i sundhedsplejen, dagplejen og kommunale daginstitutioner.

Kompetencehjulet giver personalet og forældre mulighed for at tilegne sig viden om barnets udvikling fra 0-6 år, så de bliver bevidste om alt det, barnet kan lære de første seks leveår, og hvordan de helt konkret kan støtte dets udvikling.

Vi går i gang med implementeringen forår 2018 – implementeringen forventes afsluttet ved udgangen af 2019.

De berørte faggrupper deltager i et uddannelsesforløb forår 2018.

 

 

Kompetencehjulet for forældre

I kompetencehjulet kan du læse alt om børns udvikling fra fødsel til børnehaveklasse. Du kan også læse om, hvor vigtig du er, som model for dit barn og om, hvordan det du siger og gør, er med til at præge dit barn.

Kompetencehjulet er for både dig og de professionelle, du og dit barn er i kontakt med.

Kompetencehjulet giver jer mulighed for at få en ide om, hvor jeres barn er lige nu udviklingsmæssigt, og hvordan I motiverer og stimulerer det.

Barnets Kompetencehjul vil danne afsæt for forældresamtaler.

Der er hjælp at hente i Kompetencehjulet

I kompetencehjulet finder du inspiration til masser af lege og aktiviteter, der er både sjove og udviklende for dit barn, allerede fra det er ganske lille.

I over 700 små videoklip, er der også inspiration at hente til, hvordan du hjælper dit barn med at udvikle og lære alt det, det kan.

Opret dig som gratis bruger af Kompetencehjulet

 

 

Dit barn får sin egen ”mappe”

På sigt får dit barn sin helt egen digitale mappe på baggrund af barnets navn og cpr.

Mappen er et internt arbejdsredskab og deles ikke med andre uden forældrenes samtykke.

Fx hvis der opstår behov for talepædagogisk bistand, vil I blive bedt om samtykke til at indhente relevante oplysninger i jeres barns kompetencehjul.

 

Gode overgange med Kompetencehjulet

Når dit barn skal fra dagpleje eller vuggestue til børnehave eller starte i skole, hjælper det dit barn til en god overgang, at dit barns Kompetencehjul følger med til den nye institution. Når dit barn fx går til børnehave fra dagpleje, slettes dagplejens adgang.

”Det er forældrene, der har den største betydning for børns udvikling i de tidlige år”.