Inkluderende læringsmiljøer

På Sydmors Skole og Børnehus arbejder vi med inkluderende læringsmiljøer ud fra et princip om, at alle børn har brug for at være inkluderede. Begrebet er ikke forbeholdt de få, men i stedet alle børn. I vores tankegang læner vi os op af Rasmus Alenkær, der beskriver inklusionen således:

”Inklusion er en dynamisk og vedvarende proces, der har til formål at udvikle mulighederne for ethvert menneskes tilstedeværelse i, og udbytte af, samfundets almene arenaer.

I denne proces har man fokus på kvaliteten af det enkelte individs fysiske betingelser, sociale samspil og opgaveløsning inden for rammene af en valgt kontekst.”

Der tages i den forbindelse særligt hensyn til dem, der er i farezonen for marginalisering og eksklusion

Vi vægter den kvalitative inklusion, hvor udgangspunktet er det enkelte barns oplevelse af at høre til og være en værdifuld del af fællesskabet fagligt og socialt. Vi søger derfor at skabe inkluderende læringsmiljøer, hvor alle er inkluderede med udgangspunkt i de forudsætninger den enkelte kommer med. For at kvalificere vores læringsmiljøer arbejder vi blandt andet med følgende redskaber:

Individuelle mål, undervisningsdifferentiering, klasserumsledelse, LP-modellen, elevsamtaler, støttetimer, Ugeskemarevolutionen, Cooporative Learning, Legepatrulje, holddelinger og mindre gruppeenheder, sociogrammer, trivselsundersøgelser osv.

På Sydmors Skole og Børnehus ser vi det inkluderende læringsmiljø, som en social og faglig gevinst for alle, og vi vægter et tæt samarbejde udadtil og indadtil, så vi mindsker risikoen for eksklusion.

Med udgangspunkt i ovenstående forståelse, har enkelte elever på Sydmors Skole og Børnehus et tilbud om timer i vores fleksible enhed, kaldet rød gruppe.

Understøttende undervisning


Vores udgangspunkt er, at alle lektioner på skolen skal hjælpe med at dygtiggøre børnene.

Læs mere