ICDP Metoden

ICDP – en relationspædagogik. Vi uddanner os og arbejder med ICDP metoden i vores Daginstitution.

ICDP betyder International Childhood Development Program og er skabt af en norsk psykolog.

Den bygger på, at vi bliver til i samspil med andre – vi kan først skabe os selv ved at blive skabt – og det vil sige at blive mødt og anerkendt af en anden.

Vi er rigtigt glade for at der I Morsø kommune er taget initiativ til at alle daginstitutioner skal arbejde med ICDP – det er en meget anerkendende måde at arbejde på, og er med til at højne kvaliteten at det

ICDP har 8 samspilstemaer:

  • Den følelsesmæssige dialog
  • vis glæde for barnet
  • se barnets initiativ – juster dig
  • inviter til samtale – lyt og svar
  • giv barnet anerkendelse

Den meningsskabende dialog

  • fang barnets opmærksomhed
  • fasthold barnets opmærksomhed – vis følelser og entusiasme
  • forbind barnets oplevelser – uddyb og forklar

 

Den guidende/vejledende dialog

  • fortæl barnet, hvad det må og skal. Trin for trin

LP-modellen


I Morsø Kommune arbejder vi bevidst på at skabe et miljø, der giver de bedste betingelser for barnets sociale, følelsesmæssige og intellektuelle udvikling.

Læs mere