Sydmors Børnehus

Sydmors Børnehus er en integreret institution. Vi har en småbørnsgruppe der er normeret til 30 børn, og en børnehave normeret til 60 børn.

Institutionen er taget i brug november 2013. Børnene er aldersopdelte. Hver gruppe har fast personale tilknyttet, som følger børnene indtil tidlig SFO. Vi har store lyse lokaler, samt multisal og muskelrum til rådighed. Vi har også en legeplads med løbe og cykelbane, bålplads, højbede m.m. Sydmors Børnehus er en bevægelsesinstitution, så børnene er ude de fleste dage for at få sig rørt. Institution ligger i gåafstand til skov og kunstgræsbane. Naturen og kulturen omkring os, anvender vi i det pædagogiske arbejde, så børn herved får kendskab til deres nærmiljø.

Vi arbejder på at skabe en hverdag, hvor der er tryghed, forudsigelighed, ro og tid til omsorg, men også med plads til det spontane og udfordringer. Hver formiddag er der fast tid på grupperne. Morgen og eftermiddag leger børnehavebørn på tværs af alder. Legen vægtes højt, da det er en vigtig kilde til læring og til at finde legekammerater. Vi lægger vægt på at alle skal opleve børnehuset som et rart sted at være. Et sted hvor trivsel og udvikling er i højsæde.

Vi har en engageret personalegruppe, der formår at skabe en god stemning. Det gør vi bl.a. ved at være synlige, legende voksne der giver nærvær, glæde og oplevelser til børnene, støtter dem i legen og de gode venskaber. Vi har fokus på, at vi har et godt fagligt fundament i personalegruppen. Vi arbejder med LP modellen og ICDP. Sammen med forældrene har vi fælles ansvar for barnets trivsel og udvikling, derfor tillægger vi det stor betydning med et godt og åbent forældresamarbejde.

I Børnehuset er gruppenavnene inspireret af dyrene i Smedebjergeskoven, der ligger på den anden side af vejen. Vi nyder at gå på opdagelse i skoven hver uge og arbejder både med natur, motorik, leg og hvad skoven ellers inspirerer os til.

Dyrenes størrelse og børnenes alder i grupperne hænger således sammen, at Småbørnsgruppen består af Mariehøns – Snegle og Spætter og Børnehaven består af Egern – Hare og Ræv.

“Tryghed, forudsigelighed, ro og tid til omsorg”