Hvad betyder det?

Her følger en kort forklaring på nogle af de mest almindelige forkortelser og begreber vi bruger på Sydmors Skole og Børnehus (SSB)

LP betyder ’Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse’


LP skal ses som en tankegang, der baserer sig på læringsmiljøets betydning for elevernes trivsel, udvikling og læring. Med det udgangspunkt er der udviklet en tilhørende model, der er en slags guide for arbejdet. Modellen er en analysemodel, der har til formål at opnå utvetydig forståelse af de faktorer, der udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer.

På Sydmors Skole og Børnehus benyttes LP-modellen systematisk på planlagte møder. LP-modellen danner desuden grundlaget for udviklingssamtaler mellem pædagogiske rådgivere, forældre, undervisere og ledelsen.

SSP betyder ’Skole, Socialforvaltning og Politi’


SSP skal ses som et lokalt samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi for at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. I Morsø Kommune er SSP organiseret under Morsø Ungdomsskole.

På Sydmors Skole og Børnehus er SSP-funktionen tildelt en ansat, der skal ses som tovholder. Morsø Ungdomsskoles konsulenter benyttes desuden efter behov.

Ung Mors er ’Morsø Ungdomsskole’

PPR betyder ’Pædagogisk Psykologisk Rådgivning’


PPR er en kommunal stabsfunktion under Børn og Undervisning. Deres arbejdsopgaver er at rådgive, supervisere og lave psykologiske vurderinger. PPR yder desuden åben rådgivning og visitere børn til videre undersøgelser og/eller specialindsatser.

AKT betyder ’Adfærd, Kontakt og Trivsel’


AKT-funktionen omhandler altså håndteringen af de udfordringer, der knytter sig til disse områder.

På Sydmors Skole og Børnehus er vi alle, i samarbejde med forældrene og de øvrige omgivelser, ansvarlige for hinandens adfærd og trivsel. Vi har desuden en AKT-lærer, der har afsat timer til yderligere håndtering af udfordringer.

VIB-venner betyder ’Venner i børnehaveklassen’


Begrebet dækker over et fast samarbejde mellem 0.klasse og 6. klasse, der i løbet af skoleåret har en række fællesaktiviteter med læringsformål og for at skabe tryghed og trivsel for de nye skolegængere.

Faglig fordybelse


Lektiehjælp og faglig fordybelse er et fast element i skoledagen

Læs mere