Fart på sproget

”Fart på sproget” er et projekt, som vi startede op i samarbejde med kommunen. Herefter fortsatte vi med arbejdet, da vi tydeligt kunne se, at børnene havde stor glæde af de små grupper, hvor der virkelig er plads til det enkelte barns udfoldelse. ”Fart på sproget” har vi således to gang i ugen af ca. en halv times varighed. Her deler vi børnene op i små grupper, hvor vi arbejder med skriftsprog (fx forstå at ord har en betydning, forskellen på ord og bogstaver), lydlig opmærksomhed (fx rim, genkende lyde), ordforråd (fx forstå og bruge ord) og narrativer (fx at kunne fortælle). Vi vælger typisk ét ord, som vi fordyber os i, fx ”forår”. Først snakker vi om hvad det er, læser en bog om det og til sidst kan vi evt. lave noget kreativt herom. Hermed laves der et didaktiskforløb for børnene.

Skriftsprog, lydlig opmærksomhed, ordforråd & narrativer