Faglig fordybelse

Faglig fordybelse er en fast del af vores skoledag. Her kan eleverne arbejde med deres lektier, og de kan fordybe sig i faglige udfordringer.

Lektiehjælp og faglig fordybelse er et fast element i skoledagen. Her får eleverne tid og hjælp til at fordybe sig og til at arbejde med det, der er særlig svært eller særlig spændende for dem i fagene. Eleverne får mulighed for at få hjælp til deres hjemmearbejde og faglig støtte. Eleverne kan stadig også have lektier for, der skal laves hjemme.

Faglig fordybelse er en del af undervisningen i skolens fag og obligatoriske emner eller en del af den understøttende undervisning.

Faglig fordybelse skal hjælpe med at løfte alle elevernes faglige niveau ved at tilbyde faglig træning, faglige udfordringer eller særlige, tilpassede turboforløb.

På Sydmors Skole og Børnehus benyttes forskellige og differentierede læringsformer i faglig fordybelse, det kan for eksempel være læring gennem bevægelse.

Ved faglig fordybelse skal eleverne have mulighed for at øve sig i det, de har lært, eller de kan fordybe sig i faglige emner. En kvalificeret voksen giver støtte og vejledning.

Lektier


Vi giver intelligente lektier for, som understøtter elevens læring på en måde, vi ellers ikke ville have opnået

Læs mere