Bevægelsespolitik forSydmors Børnehus børnehaven

Formålet

Glæden/motivationen ved at bevæge sig. Dette gælder både børn og voksne.

Rummeligheden i børnehaven:

Gøre brug af både ude- og inde miljøet, når der arbejdes med bevægelse.

Accept af, at vi er forskellige og ikke nødvendigvis gør tingene på samme måde. Dette gælder både børn og voksne.

Sociale relationer:

Selvværd/selvtillid

Vi har fokus på venskaber på tværs af grupperne, det gælder også, når vi arbejder med bevægelse.

 

Mål

At der grines og det er sjovt.

Glæde og begejstring hos børn og voksne

Børn der fortsætter legen.

Når vi kan se en udvikling hos børnene af deres færdigheder.

Børn der mestre og kan forklare de andre legen.

Røde kinder og pulsen stiger.

Alle er med.

Huske og fortælle videre til forældre.

Børnene kommer med forslag til legeudvikling.

Børnene tager initiativ til at lege.

Børn lærer børn.

Når de efterspørger legen igen.

Værdier

LEG:

Venskaber, sociale relationer, alle fire ord hænger sammen, gentage lege, sætter spor, planlagt/spontan, gamle lege, rollemodeller, (følge regler), 1-2-3- læringsrum, (fri), (planlagt).

 

LÆRING:

Selvværd/selvtillid, justering, acceptere forskellighed, flow, Zonen for nærmeste udvikling, kende egne grænser, kropsbevidsthed, spænding, prøve sig af, 1-2-3 læringsrum.

 

BEVÆGELSE:

Bruger kroppen, pulsen op, hver dag, Ude/inde, planlagt/spontan, impulsivt, bruger alle sanser.

 

UDVIKLING I FÆLLESSKAB:

Ha` venskaber, de sociale relationer, tilhøre et fællesskab, en del af noget udvikling, forskellige niveauer, grupper, aldre, det store fælles hus, fælles arrangementer, musik, motionsdag, teater, fælles oplevelser.

Værdier

LEG:

Tage udgangspunkt i/tilpasse aktiviteter til det enkelte barn. Leg med dyr, bevægelse, sprog. Samhørighed. Fællesskab. Social – afstemme i forhold til andre – mest parallelleg, begyndende rollelege –erfaring. Voksne er rollemodeller. Børnene udvikles også i legen.

 

LÆRING:

Læring i leg. Læring i skoven, når der spises, når de skal have tøj på. Læring i farvevæg – sang/fagter sange. Puslebord. Læring fra gruppen til puslebord. Vaske finger, kravle op ad stigen, sidde på Wc. Varm og kold (temperatur), Læringsrum 1-2-3. Nærmeste udviklings zone. Læring ifm overgangen til børnehaven-barnet får lov til mere og mere.

 

BEVÆGELSE:

Legen, dansen, musikken, legepladsen, muskelrummet, sansegynge, den store bold, multisal, motorik-puder, boldbassin. Godt for sprog, motorisk grundmotorik, de basale ting. Kravle, krybe. Kravler selv op i højstolen. Glæde, begejstring børn/voksne. De voksne skal deltage.

 

UDVIKLING I FÆLLESSKAB:

Man bliver stimuleret. Spejler sig. Deltager gerne, når der er fællesskab (ex. Sang/musik). Skovtur (ex. Løbe eller trille ned ad bakken). Kigge efter biller mm. Et barn starter de andre følger efter. Samspil mellem to eller flere personer. Spisning.

Jævnaldrende – tilpasse alt til alderstrin.

Indsatser

Leg:

Sange med bevægelse, sanglege, gynger, bolde rum, muskel rum, legeplads, skov, sandkasse, legehus, scooter, stolelegen, tumlelege, fluesmækker/balloner i multisal, på gulvet med puder, fællesskab med børn og voksne. Wizefloor.

 

LÆRING:

Har lært en leg, som barnet videregiver til andre, sanglege/fagtesange, farvevæg, selv kravle op på puslebordet, billeder ved pusleplads, tage tøj af og på, spise selv ,hopper navne og tal, fodbad(massage), lære at krybe/kravle. Wizefloor.

 

BEVÆGELSE:

Multisal, legeplads, snurre rundt på kontorstole, jorden er giftig, løb op og ned af bakker(skoven), gåtur, cykle, fodbold, løber. Trille ned af bakker, trække hinanden på tæpper, kravle, løbe, trille, hoppe på gruppen og ude, muskelrum, tumler i puder, sang og musik, danser, massageleg, cykler. Wizefloor.

 

UDVIKLING I FÆLLESSKAB:

Indkøb hos købmanden, gåture, bærer varerne,

Lære af hinanden, hjælpe hinanden, spisesituationen, skovtur, løb ned af bakker, hoppe på madrassen, leg, samling, tur med madpakker, oplæsning, sang og musik fast en gang ugentligt, synge, gåtur. Wizefloor.

Succeskriterier

Leg:

Sange med bevægelse, sanglege, gynger, bolde rum, muskel rum, legeplads, skov, sandkasse, legehus, scooter, stolelegen, tumlelege, fluesmækker/balloner i multisal, på gulvet med puder, fællesskab med børn og voksne. Wizefloor.

 

LÆRING:

Har lært en leg, som barnet videregiver til andre, sanglege/fagtesange, farvevæg, selv kravle op på puslebordet, billeder ved pusleplads, tage tøj af og på, spise selv ,hopper navne og tal, fodbad(massage), lære at krybe/kravle. Wizefloor.

 

BEVÆGELSE:

Multisal, legeplads, snurre rundt på kontorstole, jorden er giftig, løb op og ned af bakker(skoven), gåtur, cykle, fodbold, løber. Trille ned af bakker, trække hinanden på tæpper, kravle, løbe, trille, hoppe på gruppen og ude, muskelrum, tumler i puder, sang og musik, danser, massageleg, cykler. Wizefloor.

 

UDVIKLING I FÆLLESSKAB:

Indkøb hos købmanden, gåture, bærer varerne,

Lære af hinanden, hjælpe hinanden, spisesituationen, skovtur, løb ned af bakker, hoppe på madrassen, leg, samling, tur med madpakker, oplæsning, sang og musik fast en gang ugentligt, synge, gåtur. Wizefloor.

Dokumentation

7 kanten, Smitte modellen, billede-dokumentation i form af Ibooks, skærm, facebook, intra. Månedsplan.

Opfølgning

Avisomtale, DGI-bladet ”Udspil”, opslagstavlen for forældrene, Lokalblad (Sydmors), Facebook, hjemmesiden, slide skærmen, månedsplanen, tavlen, italesætte (fortælle eksempler), Børnehusets julebod. Billeder – video – plancher. Bevidst synliggørelse.

Børnemiljøvurdering


Børnemiljø som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring.

Læs mere