Bestyrelsen i Børnehuset

Valg afholdes i april i forlængelse af forældremøde. Ordinære medlemmer vælges for to år, og suppleanter vælges for et år.

Suppleringsvalg afholdes efter behov. Forældrene har en stemme pr. barn i Sydmors Børnehus, når forældrerepræsentanterne skal vælges.

Forældrebestyrelsen afholder 5-6 møder årligt, der lægges mødeplan ved første møde efter valget.

Lederen deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Rasmus Selmer

Formand

25 36 35 86
rasmusselmer1987@gmail.com

Kristen Høegh Nielsen Zepeda-Riis

Næstformand

23 69 14 62

macnof@Hotmail.com

Charlotte Fisker

Sekretær

51 89 17 95
charlottefisker@hotmail.com

Jesper Glintborg

Medlem

21 37 06 69

jesper_o_g@yahoo.dk

Mette Kusk

Medlem

20 33 43 41
mette_kusk@hotmail.com

Charlotte Nielsen

1. Suppleant

Anne-Mette Braarup Kortegaard

2.  Suppleant

Heidi Krogh

Medarbejderrepræsentant

Hanne Jensen

Medarbejderrepræsentant

Personale


Se en oversigt over vores mange dygtige medarbejdere

Læs mere